ვინ ვართ ჩვენ

„ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“ აერთიანებს საერთაშორისო ბიზნესლიდერთა გუნდს და მრავალფეროვანი გამოცდილების მქონე კომპანიებს, რომლებიც საქართველოს მთავრობასთან ერთად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას და განვითარებას ახორციელებენ.

„ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში“ შედიაN: TBC Holding-ი (საქართველო), Conti International-ი (აშშ), SSA Marine-ს (აშშ), British Wondernet Expres-ი (ცენტრალური აზია) და G-Star Ltd.-ი(ბულგარეთი).

“თიბისი ჰოლდინგი“ (საქართველო) რეგიონული საინვესტიციო და დეველოპერული კომპანიაა, რომლის ჯგუფის წარმომადგენელი ერთ-ერთი უმსხვილესი ქართული ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა წარმოდგენილი. პორტის მშენებლობის ფარგლებში, „თიბისი ჰოლდინგი“ „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ დამფუძნებელი, ძირითადი პატნიორი და პროექტების დეველოპერია.

„კონტი ინტერნეიშენალი“ (აშშ), რომელიც 1906 წელს დაარსდა, ინფრასტრუქტურულ და სამშენებლო მენეჯმენტში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე კომპანიაა.  ის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარებას ზედამხედველობს და პროგრამის მენეჯერია (ყველა ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები ადგილობრივი და უცხოელი კონტრაქტორი კომპანიების მიერ სრულდება). “კონტი ინტერნეიშენალი“ „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ დამფუძნებელი, ძირითადი პარტნოირი და პროექტების დეველოპერია.

ჩვენი ხედვა და მიზნები

„ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ ხედვაა ანაკლიის პორტის საერთაშორისო კლასის კომპლექსად ჩამოყალიბება და მისი უმნიშვნელოვანეს სავაჭრო წერტილად გადაქცევა, როგორც ცენტრალურ აზიასთან, ასევე ახალი აბრეშუმის გზის სავაჭრო გზაზე, ევროპასა და ჩინეთს შორის.

„ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“ მიზნად ისახავს ანაკლიაში საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ხარჯების შემცირებას, რომელიც  ადგილობრივად და მთელ რეგიონში დამატებითი ეკონომიკური შესაძლებლობების წინაპირობაა.

ჩვენი პარტნიორები

თიბისი ჰოლდინგი (საქართველო) თიბისი ჯგუფში შემავალი ერთ-ერთი კომპანიაა, რომლის შვილობილი კომპანიები წარმატებით ოპერირებენ სხვადასხვა ბიზნესსექტორში. მათ შორისაა ფინანსური მომსახურება, უძრავი ქონება, განათლება, სოფლის მეურნეობა.  თიბისი ჯგუფის წევრი ერთ-ერთი უმსხვილესი ქართული ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა წარმოდგენილი. „თიბისი ჰოლდინგი“ „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ძირითადი პატნიორი, დამფუძნებელი და პროექტების დეველოპერია.

„კონტი ინტერნეიშენალი“ (აშშ), რომელიც 1906 წელს დაარსდა, ინფრასტრუქტურულ და სამშენებლო მენეჯმენტში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე კომპანიაა.  ის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარებას ზედამხედველობს და პროგრამის მენეჯერია (ყველა ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები ადგილობრივი და უცხოელი კონტრაქტორი კომპანიების მიერ სრულდება). “კონტი ინტერნეიშენალი“ „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ დამფუძნებელი, ძირითადი პარტნოირი და პროექტების დეველოპერია.

SSA Marine-ი  ერთ-ერთი უმსხვილესი სანავსადგურე ტერმინალის ოპერატორია მსოფლიოში, რომლის სათაო ოფისი სიეტლში (აშშ) მდებარეობს. კომპანია მსოფლიოს ხუთ კონტინენტზე, 250-ზე მეტ სტრატეგიული ლოკაციაზე მუშაობს და წლიურად 27.2 მილიონ კონტეინერს (TEU) ემსახურება. SSA Marine-ი მთელ მსოფლიოში 75 მილიონზე მეტ მშრალ ტვირთს ამუშავებს, ახდენს საკრუიზო გადაყვანებს მექსიკასა და ამერიკაში, ხოლო ამერიკაში 30-ზე მეტ პირველი კლასის ინტერმოდალურ სარკინიგზო მაგისტრალს უწევს ექსპლუატაციას.

Wondernet Express-ი საერთაშორისო კომპანიაა, რომლის ძირითადი საქმინობა ექსპორტ-იმპორტის ტრანსპორტირება, ტვირთის რკინიგზის საშუალებით გადაზიდვა და სხვა ტიპის სატრანზიტო გადაზიდვებია დსთ-ს ქვეყნებსა და ბალტიისპირეთში, კონკრეტულად კი საქართველოში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში, უზბეკეთსა და ესტონეთში.

G-Star Ltd-ი, რომლის სათაო ოფისიც ბულგარეთში მდებარეობს, არაერთ შვილობილ კომპანიას ფლობს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. G-Star Ltd-ი, ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში ოპერირებს, რომელთა შორისაა საერთაშორისო სავალუტო ბაზრის ოპერაციები და ინვესტიციები უძრავი ქონების სფეროში.

პროექტის სხვა მონაწილეები

Maritime & Transport Business Solutions (MTBS) მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი, საერთაშორისო საფინანსო, საზღვაო და სატრანსპორტო სფეროში მომუშავე საკონსულტაციო კომპანიაა. MTBS-ი უზრუნველყოფს მაღალი დონის საექპერტო მომსახურებას პორტის დაგეგმარებაში, ტრაფიკის პროგნოზირებაში, PPP-ის განხორციელებაში, საკონტეინერო ტერმინალის ტრანზაქციებში და ფინანსების მოზიდვასა და შეფასებაში. MTBS-მა „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან“ ერთად მოამზადა სატრანსპორტო სრულმასშტაბიანი კვლევა და პორტის გენერალური გეგმა. კომპანიამ კონსორციუმს გაუწია ფინანსური კონსულტაცია.

Van Oord-ი მსოფლიოს ტოპ-სამეულის წევრი, 150-წლიანი გამოცდილების მქონე საზღვაო-საინჟინრო და ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებელი კომპანიაა. მან განახორციელა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის  წინასამშენებლო სამუშაოები და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები, რაც მოიცავდა შემდეგ მიმართულებებს: ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევებზე მუშაობის გეგმა და დეტალური სამუშაო გრაფიკი, ბათიმეტრიული და გეოფიზიკური შესწავლა, ტოპოგრაფიული და საჰაერო რუკების შედგენა, სანაპირო მონაცემთა შეგროვება, ქვენიადაგის გეოტექნიკური შესწვლა; შუალედური  კვლევები და დაკვირვება.

Royal HaskoningDHV, წამყვანი საერთაშორისო საინჟინრო და პროექტების მართვის კომპანიაა, რომელიც უზრუნვეყოფს მომსახურებას საავიაციო, სამშენებლო, ენერგეტიკის, მრეწველობის, ინფრასტრუქტურის, საზღვაო, სამთო, სატრანსპორტო და წყლის სფეროებში. ასევე, ურბანული და აგრარული სივრცეების განვითარებაში.

Moffatt & Nichol-ი საერთაშორისო ინფრასტრუქტურული საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 36 ფილიალს ფლობს. კომპანია მუშაობს საზღვაო ტერმინალის, ტრანსპორტირების, ენერგეტიკის, გარემოსდაცვითი, ფედერალური და ურბანული განვითარების მიმართულებით მთელ მსოფლიოში. Moffatt & Nichol-მა მოამზადა ანაკლიის ღმრაწყლოვანი პორტის პროექტის წინასწარი დიზაინი (საზღვაო და მიწის ლანდშაფტური დიზაინების კომბინაციით), რომელიც დასრულების შემდეგ, საქართველოს მთავრობას გადაეცა.

დამფუძნებლები

მამუკა ხაზარაძე
მამუკა ხაზარაძე, „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ დამფუძნებელი, წარმატებული ქართველი ბიზნესმენია. ბიზნესსაქმიანობასთან ერთად, იგი გამოირჩევა კულტურისა და ხელოვნების მხარდაჭერით. „თიბისი ჰოლდინგისა“ და სს თიბისი ბანკის დაარსებით, სადაც ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა, მამუკა ხაზარაძემ ქართული საბანკო ინდუსტრიის შექმნას შეუწყო ხელი. მან დააფუძნა რამდენიმე წარმატებული ბიზნესკომპანია. მათ შორისაა „საქართველოს მინისა და მინერალური წყლების კომპანია“, რომელიც მსოფლიოში ცნობილი მინერალური წყლის ბრენდის, ბორჯომის წარმოებასა და ექსპორტირებას უზრუნველჰყოფს. პარტნიორებთან ერთად, მან დააფუძნა საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანია, რომელიც უძრავი ქონების წამყვანი კომპანიაა საქართველოში. ის ასევე არის „Lisi Lake Development-ის“ დამფუძნებელი და თავმჯოდმარე. მამუკა ხაზარაძეს დამთავრებული აქვს ჰარვარდის ბიზნესსკოლა, სადაც მფლობელ/პრეზიდენტის მენეჯმენტის პროგრამა გაიარა. მას ასევე დამთავრებული აქვს თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხით ( მუშაობდა ინჟინრად საპროექტო-ტექნოლოგიურ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში).
მეტის ნახვა
კურტ კონტი
კურტ კონტი, „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ დამფუძნებელი, უძრავი ქონების, დეველოპმენტის და ინფრასტრუქტურული მრეწველობის სფეროში მოღვაწე ბიზნესმენია. აშშ-სა და მსოფლიოს სხვა ბაზრებზე ის წარმატებულ ბიზნესსაქმიანობას ეწევა და ასევე ხელს უწყობს სტარტაპ-საწარომების განვითარებას ამერიკულ და საერთაშორისო საივნესტიციო პარტნიორებთან ერთად. 1995 წლიდან კურტ კონტი „კონტი ჯგუფის“ აღმასრულებელი დირექტორის და პრეზიდენტის პოზიციაზე მუშაობს. მისი ხელმძღვანელობით, კომპანია გაფართოვდა და მან მსოფლიოს 14 ქვეყანაში, ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკის, მრეწველობის, გარემოსდაცვით და უსაფრთხოების ბაზრებზე 4 მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების პროექტები განახორციელა. მიღებული აქვს ჯილდო პროექტის ხელმძღვანელობაში, რომელიც ინოვაციური მიდგომებით და მოკლე დროში შესრულებული ხარისხიანი სამუშაოთი გამოირჩეოდა. კონტის ექსპერტიზის სფეროებს შორისაა დეველოპმენტი, სტრატეგიული გეგმარება, ფინანსირება, ინჟინერია, მშენებლობა, აქტივების მართვა. კურტ კონტი ჰარვარდის უნივერსიტეტის ბიზნესსკოლის მფლობელ/პრეზიდენტის მენეჯმენტის პროგრამის კურსდამთავრებულია (2000). იგი არის Ernst & Young-ის წლის მეწარმის პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი. კონტიმ ასევე დაამთავრა პენსილვანიის ვილანოვას უნივერსიტეტი სამოქალაქო ინჟინრის სპეციალობით. ამავე უნივერსიტეტმა ის 2012 წელს დააჯილდოვა, როგორც გამორჩეული ლიდერი კურსდამთავრებულთა შორის.
მეტის ნახვა

მენეჯმენტი

ლევან ახვლედიანი
ლევან ახვლედიანი „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ გენერალურ დირექტორად 2014 წლის სექტემბრიდან მუშობს, პროექტის განვითარებაში კი 2013 წლიდანაა ჩართული. 10 წლიანი გამოცდილებით კორპორაციულ და საპროექტო ფინანსებში, ახვლედიანი სხვადასხვა პერიოდში იკავებდა ხელმძღვანელის თანამდებობას „თიბისი ჰოლდინგში“ (საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკთან, თიბისი ბანკთან ასოცირებული კომპანია) შემავალ არაერთ კომპანიაში. ის იყო „თიბისი ჰოლდინგის“ აღმასრულებელი დირექტორი. იქამდე კი იკავებდა ინევსტიციების მიმართულების ხელმძღვანელის თანამდებობას მცირე და საშუალო ბიზნესზე ორიენტირებულ საინვესტიციო ფონდ „Gazelle Finance-ში“. ის იყო მმართველი დირექტორიც და თანადამფუძნებელი კომპანიისა „Kagri Ltd. Hong Kong-ი“, რომლის მუშაობის სფეროც დსთ-ს ქვეყნებში წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო საქონლით ვაჭრობაა სამხრეთა-ღმოსავლეთ აზიაში. „Kagri Ltd. Hong Kong-ამდე“ ახვლედიანი მართავდა ფინანსურ დეპარტამენტს „თიბისი ჰოლდინგის“ კუთვნილ საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანიაში (GRDC), სადაც მან დიდი გამოცდილება მიიღო კაპიტალის ფორმირების, პროექტების ფინანსირების, უძრავი ქონების პროექტების განვითარებისა და აქტივების მართვის სფეროებში. GRDC-ში თანამდებობის დაკავებაბმდე ლევან ახვლედიანი იყო „New Construction Company-ი“ აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავე სამშენებლო კომპანიაა საქართველოში. ლევან ახვლედიანი ფლობს The George Washington University-ის ბაკალავრის ხარისხს ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით.
მეტის ნახვა
ქეთი ბოჭორიშვილი
ქეთი ბოჭორიშვილი „ანაკლია სითის“ აღმასრულებელ დირექტორად 2017 წლიდან მუშაობს. მას მენეჯმენტის სფეროში 17-წლიანი გამოცდილება აქვს, მათ შორის, 7 წელი საქართველოს საჯარო სექტორში უფროსი აღმასრულებლის თანამდებობაზე. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში იგი მუშაობდა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე 4 მინისტრის მმართველობის პერიოდში. მისი საქმიანობის სფერო მოიცავს ეკონომიკურ პოლიტიკას, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, ექსპორტის ხელშეწყობასა და განვითარებას, ტურიზმის განვითარებასა და სარეკლამო კამპანიებს ეროვნულ და საერთაშორისო ბაზარზე. ქეთი ბოჭორიშვილის გამოცდილება მოიცავს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობას, რაც გულისხმობდა მაღალბიუჯეტიანი ეკონომიკური პროგრამის შემუშავებასა და განხორციელებას. ბოჭორიშვილი ფლობს SDA Bocconi School of Management-ის (მილანი, იტალია) საერთაშორისო საჯარო მმართველობის მაგისტრის ხარისხს და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრისა და ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო კონფლიქტების მოგვარებაში. იგი მონააწილეობდა სხვადასხვა გაცვლით ინტერკულტურულ პროექტში. Georgetown University-ის (აშშ), Iacocca Institute-სა (აშშ) და Charles University-ის (ჩეხეთი) პროგრამებში მონაწილეობით მან სამეწარმეო გამოცდილება და განათლება აიმაღლა. როგორც სს "ანაკლია სითის“ აღმასრულებელი დირექტორი, ქეთი ბოჭორიშვილი მიზნად ისახავს სპეციალური ეკონომიკური ზონისა და ქალაქ ანაკლიის განვითარებას, რომელიც ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარებას მოჰყვება. ქალაქისა და ეკონომიკური ზონის პროექტი მოიცავს ეკონომიკურ კლასტერებს, როგორიცაა ლოგისტიკა, მსუბუქი მრეწველობა, ტურიზმი და სხვა.
მეტის ნახვა
რონი სოლბერგი
რონი სოლბერგი „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში“ მშენებლობის მართვის აღმასრულებელ დირექტორად 2017 წლის აგვისტოში დაინიშნა. მას სხვადასხვა სამეწველო ბიზნეს-კომპანიასა და სამშენებლო პროექტში აღმასრულებელ დირექტორად მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება აქვს. სოლბერგმა კარიერა ნორვეგიის სამეფო ფლოტში დაიწყო, სადაც სხვადასხვა ტიპის გემებზე მთავარი ინჟინრის პოზიციას იკავებდა. ის იყო აღმასრულებელი დირექტორი კომპანია „DaimlerChrysler Rail Systems-ში“ (ნორვეგია), რომელიც მაღალსიჩქარიანი მატარებლების შექმნაზე მუშაობს და იკავებდა იგივე თანამდებობას „Eltel Networks-ში“ (ნორვეგია), რომელიც გადამცემი ხაზებისა და სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სფეროშია ჩართული. ის ასევე იყო „Clemens Kraft-ის“ აღმასრულებელი დირექტორი, სადაც ხელმძღვანელობდა ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების განვითარებას. 2015 წლიდან სოლბერგი „Adjaritsqali Georgia-ს“ აღმასრულებელი დირექტორი იყო და ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას ხელმძღვანელობდა, რომლის ინვესტიციაც 416 მილიონ დოლარს შეადგენს. რონი სოლბერგს აქვს Norwegian Technical University-ის მაგისტრის ხარისხი მექანიკური ინჟინრის მიმართულებით და Trondheim Economical University-ის ბაკალავრის ხარისხი ფინანსებში.
მეტის ნახვა
ზურაბ ფიჩხაია
ზურაბ ფიჩხაია „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ 2015 წლის ნოემბერში შეუერთდა, როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე ფინანსური მიმართულებით. იქამდე იგი თიბისი ბანკში რისკების მართვის დირექტორის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა და საწარმოო რისკების მართვასა და სტრატეგიული პროექტების განხორციელებას ხელმძღვანელობდა. ფიჩხაია ასევე მუშაობდა თიბისი ბანკის ფინანსური დირექტორის მოადგილედ, სადაც მის მოვალეობებში შედიოდა ბანკის ფინანსური რისკის მენეჯმენტის ზედამხედველობა, მომგებიანობის ანალიზი და ანგარიშგების ფუნქციები. კარიერის საწყის ეტაპზე, ფიჩხაია იკავებდა სხვადასხვა თანამდებობას საკრედიტო, სადაზღვეო და შიდა აუდიტის სფეროებში “VTB Bank Georgia-ში“, „Bank Republic Société Générale Group-ში“ და „PrivatBank Georgia-ში“. ზურაბ ფიჩხაია ფლობს პენსილვანიის უნივერსიტეტის უორტონის ბიზნეს სკოლის ხარისხს ბიზნესის ადმინისტრირებაში. ფლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს ეკონომიკის განხრით და მაგისტრის ხარისხს ბიზნესის ადმინისტრირებაში. ის ასევე
მეტის ნახვა
ვანდა კაკიაშვილი
ვანდა კაკიაშვილი „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ 2016 წლის იანვარში შემოუერთდა პოზიციაზე - დირექტორი იურიდიულ საკითხებში. მანამდე 11 წლის განმავლობაში მუშაობდა ერთ-ერთ უმსხვილეს ქართულ ბანკში - „თიბისი ბანკში“, სადაც კარიერა უფროსი იურისტის პოზიციაზე დაიწყო, შემდეგ კი დაწინაურდა და მთავარი იურისტის მოადგილის თანამდებობაზე დაინიშნა. „თიბისი ბანკში“ ვანდა კაკიაშვილმა იმუშავა სასესხო და სააქციო კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებულ არაერთ ტრანზაქციაზე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, ასევე, „თიბისი ბანკის“ ფასიანი ქაღალდების პირველად საჯარო შეთავაზებაზე (IPO) ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 2014 წლის ივნისში. ვიდრე „თიბისი ბანკის“ გუნდს შეუერთდებოდა, ვანდა კაკიაშვილი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად მუშაობდა, მანამდე კი იკავებდა იურიდიული მრჩეველის თანამდებობას USAID-ის მიერ დაფინანსებულ რამდენიმე პროექტში, რომლებიც ორიენტირებული იყო ქვეყანაში ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობ სამართლებრივ და მარეგულირებელ რეფორმებზე. ვანდა კაკიაშვილს დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების, და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტები; ასევე ფლობს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (CEU, უნგრეთი) სამართლის მაგისტრის ხარისხს.
მეტის ნახვა
სალომე კელენჯერიძე
სალომე კელენჯერიძე „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ 2017 წლის აგვისტოში შეუერთდა, როგორც გენერალური დირექტორის მოადგილე კომერციული მარკტინგის მიმართულებით. მას სატრანსპორტო სექტორში მუშაობის 6-წლიანი გამოცდილება აქვს. 2011 წლიდან იყო საქართველოს რკინიგზის გუნდის წევრი და იკავებდა სატვირთო გადაზიდვების მარკეტინგის სამსახურის უფროსის თანამდებობას. იგი პასუხისმგებელი იყო ბაზრის კვლევასა და სატარიფო პოლიტიკის გამარტივებაზე. ასევე, მუშაობდა ტრანს-კასპიური დერეფნისთვის მონაცემთა ანალიზის მიმართულებით. იგი ჩართული იყო საქართველოს რკინიგზის ისეთი სტრატეგიული პროექტების განხორციელებაში, როგორებიცაა TRASECA, ინიციატივა „ერთი სარტყელი, ერთი გზა“, სპარსეთის ყურე - შავი ზღვის სატრანზიტო დერეფანი და ა.შ. ის იყო კომპანიის წარმომადგენელი სატრანსპორტო დერეფნის ქვეყნებს შორის მოლაპარაკებების დროს. სალომე კელენჯერიძე ფლობს ევროპული მართვის სკოლის (ESM) ბაკალავრის ხარისხს ბიზნესის ადმინისტრირებასა და მენეჯმენტში.
მეტის ნახვა
ანა კვარაცხელია
ანა კვარაცხელია არის „სს ანაკლია სითის“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. მას აქვს სამთავრობო, კერძო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ეკონომიკური განვითარების პროექტებზე მუშაობის 10-წლიანი გამოცდილება კერძო სექტორის განვითარების მიმართულებით. კარიერის განმავლობაში ის აქტიურად იყო ჩართული მეწარმეობის, სოფლის მეურნეობის, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და ექსპორტის ხელშეწყობაში. ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი, ის 50-კაციან გუნდს ხელმძღვანელობდა სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“, რომლის წლიური ბიუჯეტი 40 მილიონ ლარს შეადგენდა. მის მიღწევებს შორისაა მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარების ისეთი პროგრამების განვითარება და დანერგვა, როგორებიცაა აწარმოე საქართველოში, გადაიღე საქართველოში, ივაჭრე საქართველოსთან, მასპინძლობის პროგრამა და მიკრო და მცირე საწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა. ანა კვარაცხელიას დახმარებით, ამ პროგრამებმა პირველივე წლიდანვე შეუწყო ხელი სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარებას, რომლის შედეგადაც 15,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა და კერძო სექტორმა 0.5 მილიარდი ლარის ინვესტიციები გასცა. ანა კვარაცეხლიამ ფლობს მისურის უნივერსიტეტის (აშშ, 2010) ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხს სამეწარმეო საქმიანობასა და ფინანსების მართვის განხრით.
მეტის ნახვა
გიორგი ჩუგოშვილი
გიორგი ჩუგოშვილს „სს ანაკლია სითიში“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის თანამდებობა უკავია ფინანსური მიმართულებით. გარდა ამისა, ის აქტიურადაა ჩართული ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარების პროექტის სტრატეგიულ დაგეგმვასა და ფინანსური შეფასების პროცესებში. გიორგი ჩუგოშვილს აქვს საბანკო, პროგრამული უზრუნველყოფის, სასაქონლო ვაჭრობისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების სექტორებში მუშაობის 7-წლიანი გამოცდილება. ანაკლიის პროექტში მუშაობის დაწყებამდე ის ფინანსური დირექტორის თანამდებობას იკავებდა „Extol Trading Ltd.-ში“, რომელიც 300-მილიონიანი წლიური ბრუნვით, ახორციელებს ოპერაციებს საქართველოსა და დსთ-ს ქვეყნებში. 2014 წლამდე ჩუგოშვილი ხელმძღვანელობდა ბიზნეს-ანალიტიკურ განყოფილებას „Alta Software-ში“, რომელიც რეგიონის წამყვანი საბანკო სისტემების დეველოპერია ქართული საბანკო სექტორის 70%-სთვის ინოვაციური ანალიტიკური ინსტრუმენეტბის შემქმნელია. მან თავისი კარიერა თიბისი ბანკის ფინანსუურ განყოფილებაში დაიწყო, სადაც პასუხისმგებელი იყო ხარჯთაღრიცხვაზე, ანგარიშების შედგენასა და გადაცემის ფასებზე. გიორგი ჩუგოშვილი ფლობს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხსს ფინანსებსა და ბიზნესის ადმინისტრირებაში. გავლილი აქვს არაერთი სემინარი ფინანსების, მენეჯმენტისა და პორტის განვითარების სფეროში.
მეტის ნახვა
ნიკა ხაზარაძე
ნიკა ხაზარაძე „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ 2014 წელს შეუერთდა. იგი ჩართულია კონტეინერების ბაზრის ფინანსურ ანალიზსა და ლოგისტიკის ბაზრის კვლევაში. ხაზარაძემ გაიარა სრული სტაჟირება Ernst & Young-ის თბილისის ოფისში, სადაზღვეო დეპარტამენტში. იგი ჩართული იყო საქართველოს ბაზარზე მოქმედი ძირითადი საწარმოო და კომუნალური კომპანიების აუდიტში. გარდა ამისა, ხაზარაძე ინტენსიურად მუშაობდა კონტი ჯგუფის სათაო ოფისში, აშშ-ში. ნიკა ხაზარაძე ფლობს წმინდა ენდრიუს ბაკალავრის ხარისხს მენეჯმენტში, კორპორაციული ფინანსებისა და კაპიტალის ბაზრის განხრით (შოტლანდია). მან წარჩინებით დაასრულა ბაკალავრიატი და აქტიურად მონაწილეობდა უნივერსიტეტის მართვის სკოლაში ჩატარებულ სამეწარმეო სემინარებში.
მეტის ნახვა
გიორგი წურწუმია
გიორგი წურწუმია „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს” 2014 წელს შეუერთდა. კონსორციუმში მუშაობის დაწყებამდე, იგი იყო ოცმეთაური საქართველოს შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადაში. მას გავლილი აქვს სტაჟირება „კონგი ჯგუფის“ 120-მილიონიან სამშენებლო ინფრასტრუქტურულ პროექტში, პროექტის ინჟინრის ასისტენტის პოზიციაზე, სადაც მის მოვალეობაში შედიოდა მასალების მოძიება და შეძენა. გიორგი წურწუმია ფლობს აშშ-ს საზღვაო აკადემიის ბაკალავრის ხარისხს საოკეანო საინჟინრო ფაკულტეტის სანაპირო ინჟინრის მიმართულებით. მისმა სადიპლომო ნამუშევარმა ისტორიული კუნძულის ეროზიის პრობლემა გადაჭრა. დიზაინში გაერთიანებული იყო ჰიბრიდული სანაპირო სტურქტურა. წურწუმიას ნამუშევარი უნივერსიტეტის ოკეანის საინჟინრო დეპარტამენტის საუკეთესო პროექტად დასახელდა. ასევე, აკადემიაში ყოფნის დროს, იგი იყო საზღვაო აკადემიის საგარეო საქმეთა კონფერენციის (NAFAC) ერთ-ერთი დირექტორი. NAFAC წარმოადგენს ერთ-ერთ მოწინავე საბაკალავრო კონფერენციას აშშ-ში, რომელიც განიხილავს მიმდინარე გლობალურ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ საკითხებს. კონფერენციის მთავარი მომხსენებელი იყო პრეზიდენტი ბილ კლინტონი.
მეტის ნახვა
Scroll down